Thermiek BV sinds 1984

Afvalverbranding

Leveranciers in binnen- en buitenland
Montage door eigen personeel
VCA gecertificeerd
Leveranciers in binnen- en buitenland
Montage door eigen personeel
VCA gecertificeerd

Home » Afvalverbranding

Door de jaren heen is er op het gebied van afvalverbranding veel gebeurd. Thermiek BV heeft vanaf het begin in de afvalverbranding niet stilgestaan en daardoor een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van vuurvaste bekleding in veel verschillende ovens.

Huisvuilverbranding (roosterovens met of zonder ketel), ziekenhuisafvalverbranding (statische hoge temperatuur ovens) en slibverbranding (wervelbed ovens) hebben elk een eigen problematiek op gebied van vuurvaste bekleding en dienen ook elk op een andere manier benaderd te worden.

Zo heeft Thermiek BV in de huisvuilverbranding verbeteringen aangebracht op het gebied van o.a. warmteoverdracht, slakaanbakking en expansiegedrag.

Renovatie huisvuilverbrandingsketel

Renovatie huisvuilverbrandingsoven

Wij hebben een ruime ervaring in het installeren van verschillende systemen nitride gebonden SiC tegels en hebben een uitstekende samenwerking met diverse leveranciers van deze tegelsystemen.

Daarnaast zijn we op dit moment in samenwerking met een van onze klanten in de vuilverbrandingsindustrie en een van onze betonleveranciers bezig met de ontwikkeling van een geheel nieuwe bekleding op basis van diverse betonsoorten. Bij deze ontwikkeling hebben wij de doelstellingen: kortere installatietijd, beter bestand tegen (explosieve)mechanische belasting, kortere droogstooktijd en een langere levensduur waarbij tussentijdse reparaties snel en eenvoudig uit te voeren moeten zijn.

Renovatie verbrandingsoven voor ziekenhuisafval

Algemene impressie van diverse verbrandingsovens

Ook het verwijderen van de boilerbekleding met behulp van pneumatisch sloopgereedschap en het lassen van de verankering op drukdelen door gecertificeerde lassers kan door Thermiek BV worden verzorgd.

Ten behoeve van de wervelbedovens (slibverbranding) heeft Thermiek BV hoogwaardige materialen toegepast om zo de overmatige slijtage door erosie tegen te gaan.

Ziekenhuisafvalverbranding kent zeer extreme omstandigheden voor de vuurvaste bekleding. Deze afvalverbranding wordt gekenmerkt door hoge temperaturen, een zeer agressieve atmosfeer en slak die niet consistent is. De chemische en thermische belasting op de vuurvaste bekleding is hierdoor zeer groot. Ook in dit type installaties heeft Thermiek BV een ruime ervaring en verzorgen wij al jaren met succes de revisiewerkzaamheden aan de ziekenhuisafvalverbrandingsinstallatie in Nederland.

Thermiek BV